Het SMK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de herkomst, beschrijvingen en eventuele toepasselijke rechten onder welke naam dan ook, die direct of indirect verbonden zijn met het ingezonden voorwerp/object. De inzender vrijwaart door het inzenden alleen al het SMK van alle aanspraken onder welke naam ook.