Professor Dr. Klaas Schilder 1890-1952 doceerde aan de Theologische Hoogeschool (vrijgemaakt) aan de Broederweg in Kampen. Mijn vader, pedel Jan Bos, heeft met Nicolaas van Dooren, begrafenisondernemer, zijn begrafenis geregeld. Als dank kreeg hij van de weduwe mw. Schilder zijn vulpen met initialen.

 

Ingezonden door:

Elsje Kroeze Bos