Demonstratief

In de jaren 70 van de vorige eeuw kwamen onze dochters thuis met deze poster "stop de bombardementen op heel Vietnam", met een dringende oproep aan de voormalige President van de Verenigde Staten, Richard Nixon, om de vrede te tekenen.

De Amerikanen steunden de Zuid-Vietnamezen in hun oorlog tegen het communistische Noord-Vietnam, dat gesteund werd door de voormalige Sovjet Unie. Onder de regering-Kennedy (1961-1963) en -Johnson (1963-1968) werd de Amerikaanse hulp voortdurend opgevoerd, tot zich 543.400 Amerikaanse soldaten bevonden in Vietnam (in april 1969). Ondanks grootscheepse bombardementen en gebruik van chemische middelen en napalm wisten de Zuid-Vietnamese en Amerikaanse troepen de weerstand van de Noord-Vietnamese Vietcongstrijders niet onder controle te krijgen. Na het Tet-offensief in 1968 besloot de regering-Nixon (1969-1974) onder druk van de publieke opinie tot geleidelijke terugtrekking van de Amerikaanse troepen.

Wij waren van huis uit bepaald geen actievoerders, maar we waren wel heel betrokken bij wat er gebeurde in de wereld. De bombardementen op Vietnam waren aanleiding voor ons om uiting te geven aan de wens van onze dochters deze poster voor het raam te hangen. Ik heb de poster altijd goed bewaard. Het is een bijzonder stukje geschiedenis van ons gezin.

 

Ingezonden door:
Leo de Kleine