1930

In Kampen is het leger geruime tijd een factor van betekenis geweest. Niet enkel de vele kazernes herinneren ons hieraan, maar ook de meer persoonlijke objecten. De militairen waren ook goed voor de Kamper middenstand. Zo waren er de militaire kleermakers Rudelsheim, fa. J.Scheltens en G.Ph. Scheltens die de uniformen op maat maakten voor de officieren van onderandere de Kamper opleidingen, maar ook uniformen leverden aan militairen elders uit het land. Deze veldgroene overjas is in Januari 1930 gemaakt door de Fa. J. Scheltens voor (de toen nog 2e luitenant der Genie) Baron ir. J.W.G. Sloet van Oldruitenborgh uit Vollenhove. De Baron was blijkbaar tevreden over de kwaliteit geleverd door Scheltens aan de Oudestraat 69 aangezien hij er enkele maanden later ook een Ceremonieel Tenue besteld. Interessant nog om te melden is dat Baron ir. J.W.G. Sloet van Oldruitenborgh van 1965-1976 de functie van President van de Ridderschap van Overijssel bekleedde.

 

Ingezonden door:

Ernst Hupkes