sigarencollectie

Alle Van Mierlo’s in Kampen behoren tot één en dezelfde familie. Onze familie komt oorspronkelijk uit Den Bosch, waar men generaties lang het beroep van speldenmaker uitoefende. Mijn betovergrootvader, ook nog geboren in ’s Hertogenbosch, vestigde zich na een kortstondig eerder verblijf in Kampen, in 1870 definitief aan de IJsselmonding om er als sigarenmaker te gaan werken in de toen bloeiende sigarenindustrie. Hij had naast vijf dochters vier zonen die aan de basis staan van de vier familietakken in Kampen. Vele Van Mierlo’s zijn sindsdien als sigarenmaker in Kampen werkzaam geweest. Mijn opa was zelfs jaren bestuurslid van de landelijke Katholieke Sigarenmakersbond, totdat verlangd werd dat hij in het kerngebied van de vakbond, het zuiden des lands, zou gaan wonen. Dat was toch even een brug te ver: blijkbaar voelde hij zich als 3e generatie inmiddels beter thuis in het protestantse Kampen dan in het katholieke herkomstgebied!
Mijn vader was de laatste sigarenmaker in de familie! Eén van zijn hobby’s was het verzamelen van verschillende soorten sigaren: verschillende Nederlandse sigarenmerken, maar ook bijzondere sigaren uit het buitenland, sigaren in bijzondere verpakkingen e.d.. Bij zijn overlijden in 1975 had hij een verzameling van ruim 350 sigaren opgebouwd. Nu ruim 40 jaar later ben ik als een echte Kampenaar nog steeds zuinig op zijn verzameling als een voorbeeld van hoe via de sigarenindustrie onze familie en Kampen zijn samengevloeid!

 

Ingezonden door:

Theo van Mierlo