Bizar

Tijdens mijn reizen over de wereld werd ik geconfronteerd met het verleden van Nederland als zeevarende, handeldrijvende natie. De foto van het ingezonden voorwerp verwijst naar een donkere bladzijde (boek?!) uit dit verleden: de slavenhandel en de ermee gepaard gaande slavernij. Het is een ‘wisselbrief’ (soort van cheque) die de Nederlandse Staat afgaf aan de slaveneigenaren in Suriname  en op de Antillen die schadeloos werden gesteld toen daar in 1863 de slavernij werd afgeschaft
en de tot slaaf gemaakten vrij werden.

In plaats van de slaven kregen de ‘eigenaren’ een schadevergoeding! Zo ging dat in die tijd. Deze slavenhouder ‘bezat’ ruim 100 slaven en kreeg het aanzienlijke bedrag van 23.600 gulden uitgekeerd, in die tijd een enorm bedrag. Ik heb dit historische document op een rommelmarkt gekocht. Het is de bizarste vondst die ik ooit heb gedaan. Ondanks het lugubere verleden ben ik er erg aan gehecht omdat het een les voor ons inhoudt: Rechtvaardigheid is niet aan tijd gebonden.

 

Indezonden door:

Fred van der Kraaij